ارائه نسخه جدید نرم افزار جامع بایگانی اسناد ویرا

bg_document_scanning
پس از پیاده سازی و اجرای سامانه نرم افزار جامع ویرا بر اساس درخواست ها و نیازمندیهای جدید مشتریان، این سامانه مرتبا در حال بروزرسانی و ارتقاء می باشد که آخرین نتیجه آن در تاریخ ۹۳/۱۰/۰۱ جهت ارائه به مشتریان نهایی گردیده است.سامانه جامع آرشیو و نگهداری اسناد و مدارک ویرا ، قابلیت نگهداری و آرشیو هر نوع مستندی را در خود دارا می باشد و بعلت ساختار فنی بسیار پیشرفته خود، امکان دسترسی ساده و سریع به اسناد را بخوبی مهیا نموده است. این سامانه شامل سه قسمت سخت افزاری، نرم افزار، آرشیو اسناد میباشد.