بخش سخت افزار آرشیو اسناد

یکی از مهمترین تجهیزات در آرشیو و بایگانی اسناد، اسکنر های حرفه ای و تخصصی برای این کار می باشد.شرکت آوانگار با توجه به سابقه و تجربه خود در راه اندازی و استقرار سامانه آرشیو اسناد ویرا، پس از بررسیهای فنی، اقدام به ارائه سخت افزار اسکنر آرشیو اسناد با توجه به حجم اسناد و نوع اسناد برای مشتریان نموده است

پیشنهاد این شرکت به جهت حفظ یکپارچگی و جلوگیری از کاهش کارایی و کیفیت سامانه آرشیو اسناد ویرا، استفاده از اسکنر های مورد تائید این شرکت می باشد

جهت رفاه حال مشتریان و با توجه به درخواستها و نیازهای آنها، شرکت آوانگار ضمن تشکیل دپارتمان مستقل سخت افزار، اقدام به تهیه و فروش سخت افزارهای مربوط به آرشیو اسناد نموده است

مشخصات و دانلود اسکنر ها


 

اسکنر Kodak i4200

اسکنر Kodak i4200

اسکنر Fujitsu Fi-5950

اسکنر  Fujitsu Fi-5950

اسکنر Fujitsu Fi-5950

اسکنر Avision AV1860

اسکنر  Avision AV1860

اسکنر Avision AV1860

اسکنر Kodak i2800

اسکنر  Kodak i2800

اسکنر Kodak i2800

اسکنر Kodak i2400

اسکنر  Kodak i2400

اسکنر Kodak i2400

اسکنر Fujitsu Fi-6770

اسکنر  Fujitsu Fi-6770

اسکنر Fujitsu Fi-6770

اسکنر Fujitsu Fi-6110

اسکنر  Fujitsu Fi-6110

اسکنر Fujitsu Fi-6110

اسکنر Kodak i1180

اسکنر  Kodak i1180

اسکنر Kodak i1180

اسکنر Avision AV185 Plus

اسکنر  Avision AV185 Plus

اسکنر Avision AV185 Plus