هدف از این سامانه، استعلام و اطلاع رسانی لحظه ای قبوض به شرکتهای خدماتی بوده ، همچنین سامانه مذکور قادر به ارائه استعلام به تمامی سازمانهایی مانند تامین اجتماعی است که دارای حسابهای شناسه دار می باشند.

یکی از نیازمندیهای اساسی و مورد نیاز بسیاری از شرکتهای خدماتی، امکان اطلاع لحظه ای از قبوض پرداخت شده می باشد. لازم به ذکر است این سامانه صرفا قبوض پرداختی را اعلام می دارد و در پروسه تصفیه و فایل خروجی به شرکتهای خدماتی، هیچگونه دخل و تصرفی ندارد و صرفا فقط اطلاع رسانی را بر عهده دارد.

یکی دیگر از بخشهای پیش بینی شده در سامانه، بخش استعلام از قبوض پرداختی از طریق سامانه های غیر حضوری بانک ها می باشد.بعنوان مثال شرکت خدماتی مانند شهرداری تهران نیاز به استعلام قبوض پرداختی دارد می تواند با استفاده از وب سرویس پیش بینی شده در این بخش از سامانه، مشخصات قبض را وارد نماید و از ریز اطلاعات پرداختی نظیر زمان، محل پرداخت و … اطلاع پیدا کند.

همچنین این بخش از سامانه وظیفه استعلام از پرداختهای با شناسه را برای سازمانهای مربوطه مانند تامین اجتماعی، فراهم می آورد. برای انجام این امر، سازمان مربوطه می تواند  از طریق وب سرویس ارائه شده از طرف این سامانه، استعلام خود را بصورت لحظه ای انجام دهد.