این سامانه با اتصال به تمامی بانکهای اطلاعاتی مخابرات ها و همراه اول سراسر کشور قادر میباشد با ارسال شماره تلفن، نسبت به پرداخت قبوض تلفن ثابت و همراه کل کشور اقدام نمود. این سامانه در برخی بانکهای کشور پیاده سازی شده است. همچنین امکان ارسال نتیجه پرداخت (وصولی مجازی) بصورت بر خط و لحظه ای نیز برای این سامانه وجود دارد.

این سامانه برای درگاه های تلفن بانک، خودپرداز، موبایل و اینترنت بانک تجارت راه اندازی گردیده است، فاز اول این سامانه برای مخابرات استان تهران و البرز از تاریخ ۱۲/۱۱/۹۱ راه اندازی گردیده بود