سامانه جامع پرداخت قبوض با شماره شناسایی

1162
این سامانه با اتصال به تمامی بانکهای اطلاعاتی مخابرات ها و همراه اول سراسر کشور قادر میباشد با ارسال شماره تلفن، اطلاعات شناسه قبض و پرداخت را به درگاه مربوطه ارسال و نتیجه پرداخت را به سازمان مربوطه بصورت لحظه ایی ارسال نماید. این سامانه برای درگاه های تلفن بانک، خودپرداز، موبایل و اینترنت بانک تجارت راه اندازی گردیده است، فاز اول این سامانه برای مخابرات استان تهران و البرز از تاریخ ۹۱/۱۱/۱۲ راه اندازی گردیده بود و هم اکنون برای کلیه مشترکین همراه اول نیز راه اندازی گردیده است.