سامانه جامع کارت اعتباری آوا با تکیه بر دانش فنی روز دنیا و بصورت صد در صد داخلی طراحی و پیاده سازی گردیده است.

    این سامانه قابلیت ارائه انواع کارت اعتباری، شامل کارت خرید اعتباری (عقد قرض الحسنه)، کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه و همچنین کارت اعتباری جدید اعلام شده از جانب بانک مرکزی را دارا می باشد. همچنین در این سامانه امکان تعریف انواع پارامترهای کارت اعتباری از قبیل کارمزد خرید، حق عضویت، نرخ تسهیلات، نرخ وجه التزام و … طبق درخواست و سیاست بانک برای انواع کارت وجود دارد که این ویژگی باعث می گردد امکان صدور کارتهای مختلف برای بانک مورد نظر فراهم گردد.

    یکی از بارزترین تفاوتهای این سامانه با سایر سامانه های موجود در کشور ، امکان اخذ تائیدیه های سامانه مکنا و صدور آنی کارت می باشد. این سامانه تا حد امکان بصورت مستقل طراحی و پیاده سازی گردیده است و براحتی و در کمترین زمان امکان انطباق با سایر سامانه های بانکی را دارا می باشد.

    با عنایت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص بسته خروج از رکود دولت محترم، این شرکت آمادگی خود را جهت ارائه سامانه جامع کارت اعتباری، بر پایه عقد مرابحه و با رعایت الزامات بانک مرکزی، به آن بانک محترم اعلام می دارد.

     لازم به ذکر است این سامانه از آبانماه سال ۱۳۹۲ برای بانک تجارت بعنوان یکی از بزرگترین بانکهای کشور بصورت کامل عملیاتی گردیده است و از هر نظر موفق به اخذ تائیدیه رعایت کلیه الزامات بانک مرکزی و عقد مرابحه گردیده است.

لازم به ذکر است این سامانه برپایه دانش بومی و منطبق با عقود اسلامی پیاده سازی گردیده است و این شرکت با توجه به در اختیار داشتن تکنولوژی طراحی این سامانه، قابلیت تغییر و انطباق پذیری با سامانه های بانکی کشور و بخشنامه های بانک مرکزی در حداقل زمان وجود دارد