با انجام این پروزه قابلیت اخذ شناسه از بستر شاپرک (POS فروشگاهی و درگاه پرداخت) امکانپذیر گردیده است.